Cách làm rối tay cho trẻ mầm non

Cách làm rối tay cho trẻ mầm non

Cách làm rối tay cho trẻ em mầm non bằng vải nỉ. -Vẽ hình các con vật, đồ vật lên giấy, phân chia ra từng mảng các bộ phận. – Vẽ các bộ phận này lên vật liệu vải nỉ có sẵn. – Cắt các bộ phận theo hình đã vẽ – Lắp ghép các bộ phận hoàn chỉnh để thành những con rối tay cho trẻ. Chi tiết cách làm rối tay chú heo con cho bé. Bước 1 : Vẽ hình chú heo con lên giấy.

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Bạn đang xem: Cách làm rối tay cho trẻ mầm non

Bước 2: Cắt hình chú heo con ra và đặt lên mẫu vải, dùng bút phác sơ qua lại hình cơ bản của chú heo.

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Bước 3: Cắt hình chú heo trên mẫu vải ra đã được phác họa.

Bước 2: Cắt hình chú heo con ra và đặt lên mẫu vải, dùng bút phác sơ qua lại hình cơ bản của chú heo.

Bước 4: Dùng bút dạ vẽ lại các chi tiết của chú heo.

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Bước 5: Dùng kim chỉ khâu 2 mảnh hình chú heo lại, như vậy là chúng ta đã hoàn thành làm con rối tay chú heo bằng vải cho trẻ cực dễ dàng.

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Một vài mẫu con rối tạo hình con vật được làm từ vải nỉ cho bố mẹ tham khảo

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-ni

Cách làm rối tay cho trẻ em mầm non bằng giấy Tương tự như làm bằng vải nỉ, bố mẹ cũng vẽ hình hoặc chọn hình ảnh có sẵn trên mạng internet mà bé yêu thích sau đó in ra. Sau đó vẽ lại các bộ phận của con vật hay đồ vật ta mong muốn. Cắt chi tiết các bộ phận hình thú vật theo ô tô màu sẵn. Lắp ghép để cố định các bộ phận đã cắt lại với nhau. Chi tiết cách làm rối tay chú cáo bằng giấy cho bé Bước 1: Vẽ hình các bộ phận của chú cáo , sau đó cắt ra.

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Bước 2: Ghép nối các bộ phận của chú cáo lại với nhau.

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Bước 3: Lấy dây chun nối hai hàm của chú cáo tạo độ đàn hồi, dùng thêm một đoạn dây dù đầu này nối với hàm dưới chú cún và đầu kia ngoắc vào ngón tay người sử dụng là chúng ta đã hoàn chỉnh xong đồ chơi.

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Một số mẫu rối tay bằng giấy tạo hình con vật ngộ nghĩnh phụ huynh có thể tham khảo

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

Nội dung liên quan: Cường điệu là gì – Định nghĩa – Ví dụ cho Nhà văn – Augra Center

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-giay

Cách làm rối tay cho trẻ em mầm non bằng vải và thanh gỗ:

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-va-thanh-go

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-va-thanh-go

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-va-thanh-go

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-va-thanh-go

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-va-thanh-go

Nguyên liệu cần có:

– Thanh gỗ: Dùng để điều khiển tay rối hoạt động.

– Các loại vải nhiều màu sắc, vải nỉ.

– Bìa cứng, kéo, súng bắn keo,

– Bóng xốp tròn: Sử dụng để làm đầu cho con rối.

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-va-thanh-go

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-va-thanh-go

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-vai-va-thanh-go

Một số mẫu rối tay mẹ có thể tham khảo:

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non

Tham khảo: Ăn vóc học hay

Cách làm rối tay cho trẻ em mầm non bằng tất chân:

– Việc sử dụng những chiếc tất chân cũng có thể tạo ra những con rối tay vô cùng độc đáo mà bạn không nghĩ đến.

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-tat-chan

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-tat-chan

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-tat-chan

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-tat-chan

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-tat-chan

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-tat-chan

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-tat-chan

Tham khảo: Ăn vóc học hay

cach-lam-roi-tay-cho-tre-mam-non-bang-tat-chan

Hy vọng với những bí quyết mà chúng tôi cung cấp ở trên các bậc phụ huynh có thể thực hiện thành công cách làm rối tay cho trẻ mầm non để bé có thêm một trò chơi an toàn và thú vị.

Nguồn: Tổng hợp

Nội dung liên quan: Top 10 Ý Tưởng Tái Chế Rác Thải Nhựa Độc Đáo, Ý Nghĩa

Recommended For You

About the Author: trumtintuc