Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Giải bài tập toán lớp 4 trang 81

2. Tình bằng ba cách

1. Tính bằng hai cách:

a) (14 × 27 ) :7 = ………………

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 4 trang 81

= ………………

(14 ×27 ) : 7 = ………………

= ………………

= ………………

b) (25 ×24) :6 = ………………

= ………………

(25 ×24) :6 = ………………

= ………………

= ………………

2. Tình bằng ba cách

Tham khảo: Thất bại là gì? Làm sao để vượt qua thất bại trong cuộc sống?

(32 ×24) : 4 = ………………

= ………………

Tham khảo: Thất bại là gì? Làm sao để vượt qua thất bại trong cuộc sống?

(32 ×24) : 4 = ………………

= ………………

= ………………

Tham khảo: Thất bại là gì? Làm sao để vượt qua thất bại trong cuộc sống?

(32 ×24) : 4 = ………………

= ………………

= ………………

3. Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được ({1 over 6}) số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

1.

a) (14 ×27 ) :7 = 387 : 7

= 54

(14 ×27 ) : 7 = 14 : 7 ×27

= 2 ×27

= 54

b) (25 ×24) :6 = 600: 6

= 100

(25 ×24) :6 = 25×24 : 6

= 25×4

= 100

2.

Tham khảo: Triệu chứng đau bắp chân – nguyên nhân và cách chữa trị

(32 ×24) : 4 = 768 : 4

= 192

(32 ×24) : 4 = 32 : 4×24

= 8×24

= 192

(32 ×24) : 4 = 32×24 : 4

= 32 ×6

= 192

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Số mét vải cửa hàng đó bán được là:

(30×6) : 6 = 30 (m)

Đáp số: 30 (m)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Xem thêm: Limosine.vn

Recommended For You

About the Author: trumtintuc