Câu 1, 2, 3, 4 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Vở bài tập toán lớp 3 trang 84

1. Số ?

1. Số ?

Thừa số

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 84

123

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

207

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

170

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Thừa số

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 84

3

3

4

4

5

5

Tích

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

369

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

828

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

850

2. Đặt tính rồi tính :

864 : 2

798 : 7

308 : 6

425 : 9

3. Trên một xe tải có 18 bao gạo tẻ và số bao gạo nếp bằng ({1 over 9}) số bao bạo tẻ. Hỏi trên xe tải có bao nhiêu bao gạo ?

4. Số ?

Số đã cho

12

30

24

48

57

75

Thêm 3 đơn vị

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Gấp 3 lần

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Bớt 3 đơn vị

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Giảm 3 lần

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Đang hot: Silybin là gì | Thành phần, Công dụng, Tương tác và độc tính

Bài giải

1.

Thừa số

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 84

123

123

207

207

170

170

Thừa số

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 84

3

3

4

4

5

5

Tích

369

369

828

828

850

850

2.

3.

Tóm tắt

Xem thêm: Casper (CSPR) là gì? Toàn tập về đồng CSPR Coin

Bài giải

Số bao gạo nếp là :

18 : 9 = 2 (bao)

Tổng số bao gạo có trong xe là :

18 + 2 = 20 (bao)

Đáp số : 20 bao

4.

Số đã cho

12

30

24

48

57

75

Thêm 3 đơn vị

15

33

27

51

60

78

Gấp 3 lần

36

90

72

144

171

225

Bớt 3 đơn vị

9

27

21

45

54

72

Giảm 3 lần

4

10

8

16

19

25

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 3 – Xem ngay

Xem thêm: Tiết diện là gì? Bảng chọn tiết diện dây dẫn theo công suất

Recommended For You

About the Author: trumtintuc