Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 58

Mua 36 bộ quần áo như nhau phải trả 1 980 000 đồng. Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Đề bài

Đang hot: Liệu trình trị sẹo rỗ giá bao nhiêu tại O2 SKIN?

1. Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 58

a) ({{125} over {10}} = ……….;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{82} over {100}} = ……….)

b) ({{2006} over {1000}} = ………;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{48} over {1000}} = …………)

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3m 52cm = ……………..m

b) 95ha = ………………….km2

3. Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu)

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số lớn nhất trong các số: 9,32; 8,92; 9,23; 9,28 là:

A. 9,32 B. 8,92

C. 9,23 D. 9,28

5. Mua 36 bộ quần áo như nhau phải trả 1 980 000 đồng. Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Đáp án

Đang hot: Liệu trình trị sẹo rỗ giá bao nhiêu tại O2 SKIN?

1. Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 58

a) ({{125} over {10}} = 1,25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{82} over {100}} = 0,82)

b) ({{2006} over {1000}} = 2,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{48} over {1000}} = 0,048)

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3m 52cm = 3,52 m

b) 95ha = 0,95km2

3. Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu)

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số lớn nhất trong các số: 9,32; 8,92; 9,23; 9,28 là:

A. 9,32 B. 8,92

C. 9,23 D. 9,28

Khoanh vào A: 9,32

5.

Tóm tắt:

Đang hot: Chấp hành viên là ai? Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên

Mua 36 bộ quần áo trả : 1 980 000 đồng

Mua 18 bộ quần áo trả : ……….đồng?

Bài giải

Cách 1:

Số tiền mua 1 bộ quần áo là:

1980000 : 36 = 55 000 (đồng)

Số tiền mua 16 bộ quần áo là:

55 000 x 18 = 990 000 (đồng)

Cách 2:

18 bộ so với 36 bộ thì số lần giảm đi là:

36 : 18 = 2 (lần)

Số tiền mua 18 bộ quần áo là:

1 980 000 : 2 = 990 0000 (đồng)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Tham khảo: Hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử

Recommended For You

About the Author: trumtintuc